úvodo náskontakty
medicínska starostlivosť
vákuum kompresívna (podtlakovo pretlaková) terapia

Využíva striedanie pretlaku a podtlaku v pracovnom valci, kde je uložená končatina.

Táto terapeutická metóda predstavuje radikálnu zmenu pri liečbe atrofických porúch, zvlášť dolných končatín a chronických lymfedémov. Postihnutá končatina je pomocou nafukovacej manžety vzduchotesne upevnená v priehľadnom pracovnom valci prístroja.

V pracovnom valci sa v nastaviteľných časových intervaloch strieda pretlak
a podtlak.

 
Následkom toho je:
 • urýchlenie žilového návratu
 • zlepšenie prívodu tepennej krvi
 • zvýšenie odtoku lymfy – drenáže lymfy

Indikácie:
Poruchy prekrvenia dolných končatín:
a) organické:
 • ischemická choroba dolných končatín
 • diabetické angiopatie
 • kolagenózy
b) funkčné:
 • M. Raynaudi, akrocyanóza
 • chronické edémy, lymfedémy
 • atrofické poruchy kože
 • posttraumatické stavy spojené s chronickými edémami
 • algodystrofický syndróm
 
Kontraindikácie:
 • akútne trombózy, tromboflebitídy
 • rozsiahle varixy
 • rozsiahle gangrény
 • aneuryzma v oblasti ošetrovanej končatiny
 • akútne otvorené a hnisavé rany
 • edémy kardiálneho pôvodu